Betingelser

BETINGELSER

Forsikring

 • Droneservice AS har ansvars- og tredjepartsforsikring gjennom Gjensidige forsikring. Våre kunder sine verdier er alltid forsikret - dette er inkludert i prisen.
 • Ved oppdrag av spesiell art, der det er forhøyet risiko - vil kunden i noen tilfeller måtte avlegge depositum.
 • Dersom det blir påført forsettelig skade på Droneservice AS sitt utstyr vil det kunne blir rettet erstatningskrav mot kunde. 


Opphavsrettigheter og eierskap

 • Droneservice AS har fullt eierskap over alle data, bilder og videoer. Kunden gis fulle rettigheter til å bruke data, bilder og/eller videoer til de formål det er opplyst om.
 • Salg av data, bilder og/eller videoer til 3.part skal godkjennes av Droneservice AS.


Levering

 • I tilfeller der forhold som er utenfor Droneservice AS sin kontroll hindrer utførelsen av oppdraget, blir levering utsatt til slike forhold opphører. (Eksempelvis: værforhold, ulykker og annet som kan falle under Force Majeure)
 • Levering av bilder og/eller videoer skjer digitalt, om ikke annet er avtalt. 


Pris og betaling

 • Pris avtales på forhånd.
 • Ved timeleie av pilot / drone - skal det avtales antatt tidsbruk og makspris.
 • Kjøregodtgjørelse faktureres i henhold til statens reiseregualtiv ved reisevei over 100km, med mindre annet er avtalt på forhånd.
 • Fakturering skjer etterskuddsvis. Fakturagebyr tilkommer.
 • Betaling med kort, gebyrfritt.

   Droneservice