Offshore Inspeksjon

OFFSHORE INSPEKSJON

SIKKERHET I FOKUS

Inspeksjoner av skip og plattformer medfører høy risiko og kan være tidkrevende. Droneservice AS tilbyr detaljerte og effektive inspeksjoner med drone. Det er få begrensninger knyttet til bruk av drone i inspeksjoner og det medfører ingen risiko for inspektørene.

Høyoppløslige bilder og videoer sikrer kvalitative inspeksjoner. Med termisk kamera på våre droner kan vi også lese av overflatetemperaturer på ulike komponenter.


Droneservice AS er sertifisert i henhold til Lov om ubemannet luftfart og tilfredsstiller EC785/2004.


Ta kontakt for mer informasjon og bestilling.

Med en av markedets kraftigste plattformer har vi muligheten til å analysere og evaluere tilstand, om ønskelig. Som kunde vil du få en detaljert rapport med interaktive kart, bilder og beskrivelser. 


Problemområder, skader og generell tilstand beskrives i detalj i et av markedets beste systemer, som er spesialkonstruert for inspeksjon av plattformer og skip.


Vi utfører blant annet


  • GVI: Generell Visuell Inspeksjon - enkeltstående komponenter, utvendig struktur, brennerbom o.l. samt oversiktsbilder.
  • NVI: Nærvisuell Inspeksjon - kritiske komponenter, bærestruktur og lignende.
  • FOTOGRAMMETRI: Interaktive 3D-modeller og punktskyer. 
  • OPPMÅLING: Avstandsberegning, masseberegning og volumberegning.
  • TERMISK: Temperaturmåling av masse, struktur og komponenter.