Inspeksjon Vindturbiner

INSPEKSJON AV VINDTURBINER

DETALJERT - EFFEKTIVT - SIKKERT

Droneservice AS tilbyr inspeksjoner av vindturbiner som et av våre spesialfelt


Vår teknologi og kompetanse sikrer svært detaljerte inspeksjoner som gir verdifulle beslutningsgrunnlag for vedlikeholdsplanlegging. 

Våre dyktige piloter samler video og bilder fra blant annet rotorblader, tårn og maskinhus, med tilhørende komponenter av alle størrelser.


Ingen detaljer er for små - våre dronekameraer og sensorer er markedsledende.


Ingen vindpark er for stor - vi har en utstyrspark tilpasset alle størrelser. 

Med en av markedets kraftigste plattformer har vi muligheten til å analysere og evaluere turbinenes tilstand. Som kunde vil du få en detaljert rapport med interaktive kart, bilder og beskrivelser. 


Problemområder, skader og generell tilstand beskrives i detalj i et av markedets beste systemer, som er spesialkonstruert for inspeksjon av vindturbiner.

droneservice as


Inspeksjonstyper:


  • GVI: Generell Visuell Inspeksjon - enkeltstående komponenter, utvendig struktur, og oversiktsbilder.
  • NVI: Nærvisuell Inspeksjon - kritiske komponenter, bærestruktur og lignende.
  • FOTOGRAMMETRI: Interaktive 3D-modeller og punktskyer. 
  • OPPMÅLING: Avstandsberegning, masseberegning og volumberegning.
  • TERMISK: Temperaturmåling av masse, struktur og komponenter.